برچسب: سیدکاظم سیدباقری

کرسی ترویجی حوزه علمیه نجف و نظریه دولت

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه سیاست پژوهشگاه با همکاری انجمن مطالعات سیاسی حوزه به صورت حضوری و مجازی

مقاومت فلسطین و گفتمان انقلاب اسلامی

نشست علمی با موضوع «بحران غزه» (با رویکرد سیاسی، حقوقی و اخلاقی) توسط پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه برگزار شد.

نشست علمی بحران غزه (با رویکرد سیاسی، حقوقی و اخلاقی)

برگزاری نشست علمی توسط پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

غفلت از اخلاق سیاسی در جوامع اسلامی

نشست علمی نقد و رونمایی کتاب «اخلاق سیاسی در اسلام» توسط گروه سیاست پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

نشست علمی نقد و رونمایی کتاب اخلاق سیاسی در اسلام

برگزاری نشست علمی نقد و رونمایی کتاب توسط گروه سیاست پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی؛

یادداشت هفته

نشست‌های علمی