برچسب: سیدکاظم سیدباقری

از عدالت سیاسی تا عدالت ساختاری

گفتاری از حجت الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری مدیر گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه

شهید رئیسی درد و رنج دیگران را درد و رنج خود...

هم‌اندیشی علمی با موضوع “شاخص‌های حکمرانی اسلامی در بازخوانی دولت سیزدهم” برگزار شد.

هم اندیشی علمی شاخص‌های حکمرانی اسلامی در بازخوانی دولت سیزدهم برگزار...

برگزاری هم‌اندیشی علمی توسط گروه سیاست پژوهشگاه با همکاری انجمن مطالعات سیاسی حوزه به صورت حضوری و مجازی

مردم داری ویژگی بارز شهید آیت الله رئیسی بود

نوشتاری از حجت‌الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری مدیر گروه سیاست پژوهشگاه

وعده صادق اخلاقی‌ترین عملیات نظامی تاریخ جهان بود

گفت‌وگو با حجت الاسلام والمسلمین سیدکاظم سیدباقری، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی