برچسب: سیدکاظم سیدباقری

ساختار فرهنگی جامعه دچار آسیب‌های جدی شده است

نشست علمی «نقش عدالت در ساختار فرهنگی نظام اسلامی» در راستای همایش «بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور» برگزار شد.

فقه نظام ساز؛ ضرورت ها و ظرفیت ها

هفتمین پیش نشست همایش ملی فقه نظام ساز با عنوان "فقه نظام ساز؛ ضرورت ها و ظرفیت ها" با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

تضمین آزادی‌های سیاسی ـ اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

نوشتاری از حجت‌الاسلام و المسلمین سیدکاظم سیدباقری مدیر گروه سیاست پژوهشگاه

کارکردهای مقاومت در پرتو حکمرانی اسلامی

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی نشست علمی توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه برگزار شد.

نشست علمی اهداف و کارکردهای مقاومت در حکمرانی اسلامی برگزار می...

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی نشست علمی توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی