برچسب: سیدهاشم حسینی بوشهری

هفدهمین جلسه هیات امنا پژوهشگاه برگزار شد

هفدهمین جلسه هیات امنای پژوهشگاه روز شنبه 14 اردیبهشت‌ماه جاری در سالن جلسات ریاست سازمان مرکزی پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی