برچسب: سیدعلیرضا عالمی

وجه علمی شخصیت حضرت زهرا(س) مورد غفلت قرار گرفته است

سخنرانی دکتر سیدعلیرضا عالمی؛ مدیرگروه مطالعات تمدن نوین اسلامی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه

نظر قرآن به پارادایم تمدن کانونی نزدیک‌ است

کرسی علمی- ترویجی با موضوع “مفهوم شناسی تمدن پارادایم ها و مسائل (منظری قرآنی)” برگزار شد.

ایمان، علم، عقل و عمل صالح سازنده جهان فرهنگی قرآن هستند

نشست نقد و بررسی کتاب “جهان فرهنگی قرآن”، توسط گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

مساله رویکرد تاریخی و نظری به تمدن

یادداشتی از دکتر سیدعلیرضا عالمی با عنوان مساله رویکرد تاریخی و نظری به تمدن منتشر شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی