برچسب: سیدحسین فخر زارع

کرسی ترویجی برآیند خلافت الهی انسان در علوم انسانی از منظر...

برگزاری کرسی علمی- ترویجی به مناسبت هفته پژوهش به صورت حضوری و مجازی

نشست علمی رصد و نقش روش شناختی پژوهش های فلسفه فرهنگ...

برگزاری نشست علمی به مناسبت هفته پژوهش به صورت حضوری و مجازی

بررسی ابعاد فرهنگی حاشیه نشینی در ایران

به مناسبت هفته پژوهش کرسی علمی- ترویجی توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

سیدحسین فخر زارع؛ شایسته تقدیر چهاردهمین جشنواره بین المللی فارابی

چهاردهمین جشنواره بین المللی فارابی برگزیدگان خود را شناخت.

فراخوان مقاله همایش ملی فلسفه فرهنگ منتشر شد

همایش ملی فلسفه فرهنگ فراخوان مقاله داد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی