برچسب: سایت رهبری

حکیمِ مجاهد و انقلابی

رحلت آیت‌الله مصباح‌یزدی، هرگز حادثه‌ی عادی و کوچکی نبود؛ ایشان یکی از قلّه‌های معرفتیِ اسلامِ معاصر و انقلاب اسلامی بود که در طول دهه‌های گذشته، اغلب، نقش‌های تعیین‌کننده‌ای را برعهده داشت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی