برچسب: سالگرد علامه

سیر در عوالم وجود

سلسله یادداشت هایی درباره شخصیت علمی و معنوی علامه محمدحسین طباطبایی(رض)

تداوم ایده‌های فکری علامه مصباح موجب ایجاد «مکتب» می‌شود

یادداشت دکتر محسن ردادی عضو هیات علمی گروه مطالعات انقلاب اسلامی در رابطه با سخنان رهبر انقلاب در خصوص علامه مصباح یزدی.

همایش ملی علامه مصباح یزدی فیلسوف علوم اجتماعی اسلامی برگزار می‌شود

همایش ملی "علامه مصباح یزدی(ره) فیلسوف علوم اجتماعی اسلامی" توسط پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی و گروه فلسفه پژوهشگاه برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی نقش و کارکرد مفهوم {ولایت} در شکل‌دهی جامعه اسلامی...

کرسی ترویجی "نقش و کارکرد مفهوم{ولایت} در شکل دهی جامعه اسلامی از منظر علامه مصباح یزدی(ره)" برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی