برچسب: ساختار فرهنگی کشور

ساختار فرهنگی مطلوب در جمهوری اسلامی

برگزاری میزگرد تخصصی «ساختار فرهنگی و مردم» در چارچوب همایش «منطق بازسازی ساختار فرهنگی کشور».

نشست علمی ابعاد فرهنگی مالکیت فکری (جلسه دوم)

برگزاری دومین جلسه نشست علمی “ابعاد فرهنگی مالکیت فکری” به صورت حضوری و مجازی با همکاری گروه فقه و حقوق.

ساختار فرهنگی جامعه دچار آسیب‌های جدی شده است

نشست علمی «نقش عدالت در ساختار فرهنگی نظام اسلامی» در راستای همایش «بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور» برگزار شد.

فرهنگ از مفاهیمی است که در تمام حوزه‌های زیست انسانی حضور...

نشست «امکان تحول فرهنگی و نسبت آن با رویکردهای تمدنی» با ارائه آقای دکتر سید علیرضا عالمی برگزار شد.

در سیاست‌های فرهنگی عمدتاً نگاه‌ها از بالا به پایین به حوزه...

نشست «عاملیت جمعی و نقش آن در بازسازی ساختار فرهنگی کشور» با ارائه آقای دکتر مسعود پورفرد برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی