برچسب: زنان داستان نویس

نویسندگان زن ایرانی در خاطره‌نگاری موفق‌تر از داستان‌نویسی‌ هستند

مصاحبه خبرگزاری کتاب با دکتر احمد شاکری، ‌عضو هیات علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه در خصوص افزایش حضور زنان در عرصه داستان‌نویسی.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی