برچسب: روز فلسفه

کرسی ترویجی نظریه اعتباریات و هوش مصنوعی قوی

برگزاری کرسی علمی- ترویجی با موضوع “نظریه اعتباریات و هوش مصنوعی قوی” توسط گروه معرفت شناسی و علوم شناختی پژوهشگاه

فکر فلسفی و دنباله‌های اجتماعی و سبک زندگی

گفتگو با با دکتر محمد محمدرضایی، سردبیر فصلنامه علمی- پژوهشی قبسات پژوهشگاه به مناسبت روز جهانی فلسفه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی