برچسب: روزنامه قدس

شاخصه های راهبردی راهپیمایی عظیم اربعین

نوشتاری از حجت‌الاسلام دکتر سیدکاظم سید باقری، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه منتشر شده در روزنامه قدس

قرآن می‌خواهد زندگی ما را الهی کند

حجت‌الاسلام دکتر قاسم ترخان مدیر گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی پژوهشگاه به گفت‌وگویی با روزنامه قدس پرداخت

نیازمند نظریه جامع عدالت هستیم

حجت الاسلام سید کاظم سیدباقری مدیر گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه در گفتگو با روزنامه قدس به بیان موضوع عدالت پرداخته است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی