برچسب: روایت فرامرزی

نشست علمی جستجوی لنگرهای مادی معنا در متن دیجیتال

روایت های فرامرزی بررسی جنبه های شناختی خوانشگری دیجیتال توسط هسته حکمرانی و هوش مصنوعی مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه برگزار می‌شود.

روایت های فرامرزی؛‌ الگوهای فعال سازی مشارکت اجتماعی؛ با نظر به...

روایت های فرامرزی توسط میز حکمرانی منطقه‌ای مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه برگزار می‌شود.

روایت‌های فرامرزی؛ تکنولوژی بدن و خود

روایت های فرامرزی توسط مدرسه سدا(سیاستی - دانشی) مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست تحلیلی امکان رویای ایرانی؛ تخیل اجتماعی و هویت انسان ایرانی

روایت‌های فرامرزی؛ نشست تحلیلی توسط مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه با همکاری مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری ریاست جمهوری به صورت مجازی برگزار می‌شود.

بررسی مدل آموزشی مدارس عصری و تلفیقی در کشور اندونزی

از سلسله نشست های تجربه نگاری نظام آموزش و پرورش در دنیا،‌ نشست علمی توسط هسته جنوب شرق آسیا و هسته تحول و تفاهم‌ فرهنگی (تعلیم و تربیت) مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی