برچسب: رمضان علی تبار

علم دینی از منظر شهید مطهری

همزمان با سالروز شهادت استاد مطهری(ره) نوشتاری توسط دکتر رمضان علی تبار منتشر شد

کتاب مبانی معرفت شناختی علوم انسانی از منظر قرآن کریم منتشر...

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب مبانی معرفت شناختی علوم انسانی از منظر قرآن کریم اثر دکتر رمضان علی تبار فیروزجانی در...

از تأیید فقه معماری تا نفی معماری اسلامی!

نوشتاری از دکتر رمضان علی تبار عضو هیأت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه

کرسی روش تفسیر شبکه‌ای به عنوان زیرساخت برای دستیابی به آنتولوژی...

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی به صورت حضوری و مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی