برچسب: رمضان علی تبار

پارادایم؛ چتر معرفتی حاکم بر علم

نشست علمی ماهیت پارادایم به همت گروه منطق فهم دین و کلام پژوهشکده حکمت و و دین پژوهی پژوهشگاه برگزار شد.

نشست علمی ماهیت پارادایم

برگزاری نشست علمی توسط گروه کلام با همکاری گروه منطق فهم دین پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

کارویژه‌های عقل از منظر قرآن کریم

ارائه مقاله دکتر رمضان علی‌تبار، عضو هیأت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه در سمینار «عقل و الهیات»

کرسی ترویجی توجیه صدق قضایای نظری؛ توفیق گرایی

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه معرفت شناسی و علوم شناختی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

تقسیم‌بندی علوم انسانی در جهان اسلام

سخنرانی دکتر رمضان علی‌تبار عضو هیات علمی پژوهشگاه در نشست «گستره علوم انسانی قرآن‌بنیان و یافته‌های روش‌شناختی آن».

یادداشت هفته

نشست‌های علمی