برچسب: رمضان علی تبار

کتاب نقد؛ از نقد سروش تا الهیات کرونا

گفتگو با دکتر رمضان علی تبار سردبیر فصلنامه کتاب نقد

کتاب نقد؛ مجالی برای منتقدان

گفتگو با دکتر رمضان علی تبار سردبیر فصلنامه کتاب نقد

توصیف کتاب منطق علوم انسانی اسلامی (فراروش)

نوشتاری از دکتر رمضان علی تبار عضو هیأت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه

سلسه دوره‌های مدیریت تحول علوم انسانی برگزار می‌شود

سلسله دوره‌های مدیریت تحول علوم انسانی از سوی ستاد راهبری علوم انسانی اسلامی حوزه علمیه با محوریت ارائه الگوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار می‌شود.

کتاب منطق علوم انسانی اسلامی (فراروش) منتشر شد

کتاب منطق علوم انسانی اسلامی (فراروش) اثر دکتر رمضان علی‌تبار در گروه منطق فهم دین پژوهشگاه منتشر شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی