برچسب: رضا حبیبی

غنوی تشریح کرد: طرح‌واره قرآنی در آیه ۹۳ مائده و تبیین...

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی ترویجی طرح واره‌های قرآنی روز سه شنبه ۲۲ اسفند ماه جاری توسط گروه اخلاق پژوهشکده نظام‌های اسلامی در سالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

کرسی ترویجی طرح واره­‌های قرآنی برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی ترویجی "طرح واره­‌های قرآنی"، توسط گروه اخلاق پژوهشکده نظام‌های اسلامی با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار می شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی