برچسب: راستی نمایی

راستی و راست‌نمایی علوم انسانی اسلامی

مهدی جمشیدی عضوِ‌ هیأت علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه در یادداشتی با عنوان عیارسنجیِ استدلال‌های رسول جعفریان به راستی و راست‌نمایی علوم انسانی اسلامی پرداخت

یادداشت هفته

نشست‌های علمی