برچسب: راز خلقت

دیدگاه‌های چندگانه فلسفه آفرینش و رابطه خدا با جهان

دومین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی مسایل نوین کلامی با عنوان «راز خلقت، بازخوانی، رابطه خدا با عالم هستی» برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی