برچسب: داستان انقلاب

نشست علمی رمان‌های ضد آمریکایی

به همت گروه ادبیات اندیشه و همکاری فرهنگسرای اندیشه سلسله نشست‌های علمی داستان و آرمان (جریان‌شناسی داستان‌های بلند انقلاب اسلامی) برگزار می‌شود.

نشست علمی نسبت داستان انقلاب اسلامی با واقعه انقلاب اسلامی

نشست علمی "داستان انقلاب اسلامی با واقعه انقلاب اسلامی (داستان انقلاب اسلامی به مثابه داستان تاریخی)" برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی