برچسب: خیانت پهلوی

اولین اشکال سیاست نظامی شاه، «وابستگی» شدید کشور بود

هزینه‌ی نظامی و دفاعی برای هر کشوری ضروری است و همه کشورها هرچقدر هم با تنگی معیشت و کمبود بودجه مواجه باشند، حتما بخشی از درآمد خود را برای حفظ و بهبود قدرت دفاعی هزینه می‌کنند.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی