برچسب: خوزستان تشنه

راه حل جلوگیری از کشته‌سازی در تجمع‌های اعتراض‌آمیز

یادداشتی از دکتر ردادی در خصوص اعتراضات چند روزه مردم خوزستان و همچنین راه جلوگیری از کشتار مردم شریف این استان.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی