برچسب: حیث التفاتی

نشست علمی حیث التفاتی و هوش مصنوعی قوی

برگزاری نشست علمی توسط گروه معرفت شناسی و علوم شناختی پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی