برچسب: حکومت پهلوی

نشست علمی بازخوانی شخصیت و شیوه حکومتی خاندان پهلوی

به همت گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه، سلسله نشست‌های علمی داستان و آرمان (جریان‌شناسی داستان‌های بلند انقلاب اسلامی) برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی