برچسب: حمید امیر چقماقی

کرونا و بحران سبک زندگی

جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم و حتی در مواردی کل جامعه انسانی، تا ارتباط با محیط اطرافمان، ارتباط با خدا، و حتی لحظات تنهایی‌مان و بسیاری دیگر از شئون حیات آدمی در گستره این شیوه و سبک زندگی قرار دارد.

کرسی علمی ترویجی روش نظریه‌پردازی شبکه‌ای برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی "روش نظریه‌پردازی شبکه‌ای”، توسط گروه منطق فهم دین پژوهشگاه برگزار می‌گردد.

نشست مشترک پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و معهدالمعارف الحکمیه لبنان

نشست مشترک پژوهشگاه با معهدالمعارف الحکمیه لبنان با هدف تعاملات علمی دو نهاد در قم برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی