برچسب: حمید امیرچقماقی

کتاب فیلسوف فروتن به چاپ دوم خود رسید

کتاب فیلسوف فروتن: مجموعه مقالات و مصاحبه‌های نکوداشت پروفسور محمد لگنهاوزن، به کوشش دکتر حمید امیرچقماقی برای دومین بار راونه بازار نشر شد. 

مجموعه مقالات و مصاحبه‌های نکوداشت پروفسور محمد لگنهاوزن منتشر شد

کتاب فیلسوف فروتن: مجموعه مقالات و مصاحبه‌های نکوداشت پروفسور محمد لگنهاوزن، به کوشش جناب آقای حمید امیرچقماقی توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه منتشر شد.

کرسی ترویجی برآیند اعتقاد قرآنی به جهان غیب در مولفه‌های علوم...

برگزاری مجازی کرسی علمی- ترویجی توسط گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی پژوهشگاه با مشارکت قطب علمی فلسفه دین اسلامی

کرسی ترویجی نظریه فطرت و برآیند آن در علوم انسانی برگزار...

کرسی ترویجی “نظریه فطرت و برآیند آن در علوم انسانی” توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی با همکاری انجمن علمی تحول علوم انسانی برگزار می‌شود.

کرسی علمی ترویجی نظریه تکامل و خداناباوری برگزار می‌شود

کرسی علمی ترویجی نظریه تکامل و خداناباوری توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه و با همکاری قطب علمی فلسفه دین برگزار خواهد شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی