برچسب: حمیدرضا شاکرین

ادعای نظریه تکامل اعتبار علمی ندارد

سخنرانی حجت الاسلام دکتر حمیدرضا شاکرین، مدیر گروه منطق فهم دین پژوهشگاه

تجربه­ نزدیک به مرگ، توهم یا واقعیت؟

نوشتاری از حجت الاسلام و المسلمین حمیدرضا شاکرین مدیر گروه منطق فهم دین پژوهشگاه

چرا الحاد جدید نظام اخلاقی را از دین جدا می داند؟

سخنرانی حجت الاسلام دکتر حمیدرضا شاکرین، مدیر گروه منطق فهم دین پژوهشگاه

کرسی علمی- ترویجی درنگی در نظریه پیدایش جهان از هیچ برگزار...

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه منطق فهم دین پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

کرسی نقد نگره نئوداروینیسم در تعارض تصادف تکاملی و فاعلیت خداوند...

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی