برچسب: حزب الله

چگونه جریان عدالت‌خواهی را می‌توان تقویت کرد؟

دهه آینده بی‌تردید دهه عدالت است. نتیجه‌ی کم‌کاری در حوزه‌ی عدالت در دهه‌های اخیر این است که عدالت به خواسته اصلی و واقعی مردم ایران تبدیل خواهد شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی