برچسب: حبیب الله بابایی

نظر قرآن به پارادایم تمدن کانونی نزدیک‌ است

کرسی علمی- ترویجی با موضوع “مفهوم شناسی تمدن پارادایم ها و مسائل (منظری قرآنی)” برگزار شد.

تقابل «فرهنگ جهانی مدرن» و «فرهنگ جهانی اسلام»

سیزدهمین نشست علمی با عنوان «تقابل "فرهنگ جهانی مدرن" و "فرهنگ جهانی اسلام"» با ارائه حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حبیب‌الله بابایی برگزار شد.

نشست علمی تقابل فرهنگ جهانی مدرن و فرهنگ جهانی اسلامی

برگزاری سیزدهمین نشست از سلسله نشست‌های مربوط به همایش ملی بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور.

نخستین کتاب با موضوع طلبه‌تمدن‌گرا به رشته تحریر درآمد

نخستین کتاب با موضوع طلبه‌تمدن‌گرا در کانون اندیشه جوان توسط حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر حبیب الله بابایی به رشته تحریر درآمد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی