برچسب: جشنواره ادبی

سیاست جشنواره‌سازی به تنهایی کارگشا نیست

گفتگوی دکتر احمد شاکری عضو هیات علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه با روزنامه ایران در خصوص بررسی نقاط قوت و ضعف جوایز ادبی.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی