برچسب: جریان

شاهنگی: جریان روشنفکری در بدنه رسمی سینمای ایران نفوذ دارد

محمد حسن شاهنگی مدیر گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه در جدیدترین یادداشت خود به جریان روشنفکری در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی پرداخته است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی