برچسب: جریان ادبی

جریان ادبی، حیاتمند و قابل تغییر است

نشست جریان‌های غالب در ادبیات داستانی پس از انقلاب اسلامی با حضور دکتر سرشار و دکتر شاکری در دانشگاه تهران برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی