برچسب: جرم سیاسی

هشتمین پیش‌نشست همایش نقش انقلاب اسلامی در تاسیس و توسعه علوم...

نشست علمی با موضوع ”جایگاه جرم سیاسی درنظام حقوقی ایران (بعد از انقلاب)” توسط گروه فقه و حقوق و با همکاری سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی