برچسب: توسعه تجددی

عالَم توسعه تجددی و عالَم پیشرفت دینی

یادداشت آقای مهدی جمشیدی عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه در مورد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در شماره ۲۶ و ۲۷ فصلنامه صدرا منتشر شده است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی