برچسب: تمدن اسلامی

احیای تمدن اسلامی نیازمند مسجدمحوری است

گفتگو با با دکتر حسین رمضانی رئیس مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه

منظور از تمدن نوین اسلامی چیست؟

سخنرانی حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیات علمی پژوهشگاه در نشست الگوی حکمرانی تقریب مذاهب در تمدن‌سازی نوین اسلامی.

کرسی ترویجی جریان‌های تمدن گرای علمی در جهان اسلام

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت حضوری محدود و مجازی

کرسی طراحی مدل وحدت آفرینی و وحدت سنجی در مسیر تمدن...

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی

بررسی الگوهای گذار در عصر غیبت با تأکید بر نقش روحانیت...

در راستای برگزاری همایش «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی»، گروه سیاست پژوهشگاه با مشارکت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می‌کند.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی