برچسب: تقی زاده ها

فروکاهیدن «خطای تقی‌زاده»، خطاست!

مهدی جمشیدی عضو هیأت علمی گروه فرهنگ‌پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشتی به مفهوم تقی‌زاده‌های قدیم و جدید پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی