برچسب: تقی زاده های جدید

پخش نشست تقی‌زاده‌های جدید، وضع منورالفکری؛ شبکه چهار سیما

پخش تلویزیونی نشست «تقی‌زاده‌های جدید و وضع منورالفکری از شبکه چهار سیما با مشارکت گروه فرهنگ پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه انجام شد.

آیت‌الله رشاد: سطحی‌نگری و ساده‌انگاری خصلت بارز جریان منورالفکری است

نشست "تقی‌زاده‌های جدید و وضع منورالفکری در ایران" روز دوشنبه مورخ 26 فروردین ماه با سخنرانی آیت‌الله علی‌اکبر رشاد رئیس و موسس پژوهشگاه در پژوهشگاه دفتر تهران برگزار شد.

نشست تقی‌زاده‌های جدید و وضع منورالفکری در ایران برگزار شد

نشست "تقی‌زاده‌های جدید و وضع منورالفکری در ایران" توسط گروه فرهنگ‌پژوهی با همکاری گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه در پژوهشگاه دفتر تهران برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی