برچسب: تفسیر شبکه‌ای

لزوم توجه به قرآن به عنوان دستگاه نظریه‌پردازی

کرسی علمی- ترویجی “روش تفسیر شبکه‌ای به عنوان زیرساخت برای دستیابی به آنتولوژی قرآنی” توسط گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

کرسی روش تفسیر شبکه‌ای به عنوان زیرساخت برای دستیابی به آنتولوژی...

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی به صورت حضوری و مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی