برچسب: تعدد الوهیت

تعدد الوهیت در عین یگانگی ذات خداوند

نوشتاری از حجت الاسلام عشاقی با عنوان تعدد الوهیت در عین یگانگی ذات خداوند منتشر شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی