برچسب: تعامل روشنفکری دینی با جمهوری اسلامی ایران

کرسی علمی ـ ترویجی تعامل روشنفکری دینی با جمهوری اسلامی ایران...

به همت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی تعامل روشنفکری دینی با جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه مورخ ۱۵ بهمن‌ماه جاری در قم برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی