برچسب: تعالیم وحیانی

کرسی ترویجی راستی آزمایی عرفان اسلامی در پرتو تعالیم وحیانی

در راستای برگزاری همایش ملی عرفان اهل بیتی(ع)، ‌کرسی علمی ترویجی توسط گروه عرفان پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی