برچسب: تاز های نشر

کتاب عوامل اجتماعی موثر بر معرفت، تلاشی است برای مطالعه نحوه تاثیرگذاری عوامل اجتماعی بر نحوه تکون معرفت آدمی. شناخت عوامل معرفتی، از یک...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی