برچسب: تاریخ انقلاب

نشست علمی نسبت داستان انقلاب اسلامی با واقعه انقلاب اسلامی

نشست علمی "داستان انقلاب اسلامی با واقعه انقلاب اسلامی (داستان انقلاب اسلامی به مثابه داستان تاریخی)" برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی