برچسب: بیانیه گام دوم انقلاب

کرسی ترویجی فساد اداری

کرسی علمی ترویجی در باب بیانیه گام دوم  توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه و با همکاری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

نشست علمی دلالت‌های بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در تدوین برنامه...

برگزاری نشست علمی توسط گروه مطالعات پیشرفت اسلامی ایرانی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت مجازی

آیین اختتامیه همایش ملی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه...

همایش ملی «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی» با مشارکت انجمن علمی تحول علوم انسانی به صورت مجازی برگزار شد.

بیانیه گام دوم ناظر به یک حرکت تمدنی است

مراسم اختتامیه همایش ملی «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی» عصر دیروز ۲۸ بهمن‌ماه جاری به صورت مجازی با سخنرانی آیت‌الله قمی برگزار شد.

علوم انسانی اسلامی؛ سنگ بنای تمدن سازی

مراسم اختتامیه همایش ملی «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی» عصر دیروز ۲۸ بهمن‌ماه جاری به صورت مجازی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی