برچسب: بودجه

نشست تخصصی مدیریت مطلوب اصلاح ساختار بودجه در ایران برگزار می‌شود

از سلسله نشست های دانشی- سیاستی نشست تخصصی توسط مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه برگزار می شود

یادداشت هفته

نشست‌های علمی