برچسب: بحران کرونا

ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با کرونا

کرسی آزاد اندیشی "ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با کرونا" روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه جاری برگزار شد.

کرسی آزاداندیشی جایگاه نظام‌های دموکراسی، اقتدارگرا و مردم سالاری دینی در...

برگزاری کرسی آزاداندیشی (میزگرد علمی) مجازی توسط گروه سیاست

نقش تعاون اجتماعی در رویارویی با بحران‌ها از منظر اخلاق سیاسی

یادداشتی از حجت‌الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی