برچسب: بازخوانی اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین

نشست بازخوانی اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین برگزار شد

دومین میزگرد علمی تخصصی سلسله جلسات بیانیه گام دوم و پیوند حوزه­‌های طبیعی و انسانی نشست‌های آمایش سرزمین؛ تغییر و مانایی اجتماعی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی