برچسب: انتخاب تکلیف مدارانه

انتخاب بر پایه قرآن یک انتخاب تکلیف‌مدارانه است

تازه‌ترین یادداشت دکتر عبدالوهاب فراتی عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در باب انتخاب بر پایه قرآن.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی