برچسب: امیر جاوید

مجموعه‌های فرهنگی به ماموریت خود متعهد باشند

دومین نشست از نشستهای تجربه نگاری فرهنگی روز چهارشنبه مورخ ۲۵ اردیبهشت‌ماه جاری با حضور سیدامیر جاوید در سالن شهید مطهری کانون اندیشه جوان برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی