برچسب: امام موسی صدر

نشست امام موسی صدر و جنبش محرومان برگزار می‌شود

نشست "جنبش محرومان و مطالبه عدالت اجتماعی" از سلسله نشست‌های همایش «بررسی و بازخوانی آراء و اندیشه‌های امام موسی صدر» به همت کانون اندیشه جوان برگزار می‌شود.

نشست از ملی گرایی تا جهان وطنی برگزار می‌شود

نشست "از ملی گرایی تا جهان وطنی" از سلسله نشست‌های همایش "بررسی و بازخوانی آراء و اندیشه‌‍‌های امام موسی صدر" به همت کانون اندیشه جوان برگزار می شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی