برچسب: الگوی اسلامی ایرانی

کارکرد و جایگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

یادداشت حجت‌الاسلام والمسلمین علی ذوعلم با موضوع کارکرد و جایگاه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.

ضرورت وجود مرکز و سند الگو مثل اکسیژن برای حیات انسان...

حجت‌الاسلام محمدجواد رودگر عضو هیات علمی گروه عرفان پژوهشگاه در گفت‌وگویی تفصیلی به نقد و ارزیابی عملکرد مرکز الگوی پیشرفت طی یک دهه گذشته پرداخت.

تقوا و عدالت اساس دستیابی به بهترین شکل پیشرفت است

سخنرانی حجت‌الاسلام‌ سیدکاظم سیدباقری مدیر گروه سیاست پژوهشگاه در تبیین بایسته‌های سیاسی حکومت در اجرای سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.

بی‌توجهی به الزامات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اجرای آن را متوقف...

حجت‌الاسلام دکتر سیدکاظم سیدباقری در کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دیدگاه‌هایش در خصوص الگوی مهار قدرت سیاسی در اندیشه امام خمینی و  رهبر معظم انقلاب اسلامی را توضیح داد.

کرسی علمی- ترویجی نظریه‌های عدالت اجتماعی برگزار می‌شود

کرسی علمی- ترویجی "نظریه‌های عدالت اجتماعی" توسط حلقه تخصصی عدالت و الگوی اسلامی پیشرفت مرکز مطالعات بینارشته‌ای پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی