برچسب: الهیات

نشست علمی الهیات مبتنی بر علوم شناختی

برگزاری نشست علمی- ترویجی توسط گروه کلام و الهیات معاصر پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

نشست علمی الهیات عصب شناختی

برگزاری نشست علمی توسط گروه کلام با همکاری گروه معرفت شناسی و علوم شناختی و قطب علمی فلسفه دین اسلامی

سمینار علمی عقل و الهیات

برگزاری سومین سمینار ارائه مقالات همایش ملی اجتهاد عقل‌گرا با محوریت “عقل و الهیات”

الهیات طبیعی معاصر و خدای شخص‌وار

موضوع کانونی در فلسفه دین، خدا است و فلسفه دین بیش از هر چیز بر موضوع خدا تمرکز دارد. فلاسفه در طول قرن­‌ها به دنبال دلیلی برای باور به وجود خدا گشته‌اند.

راهکار قرآن برای جریان‌سازی اجتماعی

عضو هیأت علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه، در نشست مجازی «الهیات و یاری» به سخنرانی پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی