برچسب: اقتصاد سایبر

نشست اقتصاد سایبر برگزار می‌شود

نشست "اقتصاد سایبر" توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه با مشارکت نهاد کتابخانه‌‌های عمومی کشور با حضور اساتید این حوزه برگزار خواهد شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی