برچسب: اصول

مبانی، اصول، معیارها و چالش‌های کیفرگذاری

یادداشتی از حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا پیوندی مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه

پیوندی: آیت‌الله هاشمی شاهرودی از یک جامعیت علمی برخوردار بود

حجت‌الاسلام غلامرضا پیوندی، مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشگاه پیرامون شخصیت آیت الله هاشمی شاهرودی به گفت‌و‌گو پرداخت.

کرسی پیشنهاد معیارها و اصول عدالت اقتصادی با رویکرد اسلامی برگزار...

کرسی پیشنهاد معیارها و اصول عدالت اقتصادی با رویکرد اسلامی توسط حلقه تخصصی عدالت و الگوی اسلامی پیشرفت مرکز مطالعات بینارشته‌ای پژوهشگاه برگزار شد.

کرسی پیشنهاد معیارها و اصول عدالت اقتصادی با رویکرد اسلامی برگزار...

کرسی پیشنهاد معیارها و اصول عدالت اقتصادی با رویکرد اسلامی توسط حلقه تخصصی عدالت و الگوی اسلامی پیشرفت مرکز مطالعات بینارشته‌ای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار خواهد شد.

نسبت فلسفه‏‌ی اصول و فلسفه‏‌ی فقه توسط آیت‌‏الله رشاد مطرح شد

آیت‏الله علی‌اکبر رشاد در درس فلسفه‏ی اصول روز شنبه مورخ 25 آذرماه جاری در حوزه امام رضا(ع) نسبت فلسفه‏ي اصول و فلسفه‏ي فقه را مطرح کردند.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی